Botez Nou-Testamental

                                                Botez Nou-Testamental.

    În data de 13 Octombrie 2019, Biserica Creştină Baptistă din localitatea Cehei, judeţul Sălaj a fost în zi de sărbătoare, sărbătoare şi bucurie pricinuită de două suflete tinere care L-au mărturisit pe Domnul Isus în apa botezului. Slujba de botez, cât şi botezul, au fost oficiate de pastorul local Bojinescu Petru. Închinarea prin cântare a fost susţinută de fanfara Bisericii, cât şi de fraţi şi surori din Biserica locală.

     Pentru slujirea cu Cuvântul lui Dumnezeu au predicat fratele păstor al Bisericii locale – Bojinescu Petru, şi fratele păstor al Bisericii Creştine Baptiste din Oarţa de sus, judeţul Maramureş – Cernea Alexandru. Pentru toate – a Domnului Isus să fie slava şi cinstea acum şi-n vecii vecilor.

Leave a comment