Învierea Domnului Isus – 2019

Slăvit să fie Domnul nostru – biruitor al morţii, pentru că şi anul acesta putem sa sărbătorim această frumoasă sărbătoare, în linişte şi pace. A lui să fie Slava în vecii vecilor.

Unul dintre cuvintele rostite în ziua învierii, a fost cuvântul din Marcu 16:6 A, “Nu vă spăimântaţi”. Într-o lume şi un timp impregnat cu groază şi teroare, vestea aceasta, cuvântul acesta trebuie să răsune din nou cu putere în auzul urechilor noastre şi în inima noastră.

De ce am fi spăimântaţi? – Motivele ar fi multe, din aproape toate domeniile vieţii: social, politic, religios, relaţional, educaţional, etc.

Femeile prezentate de Evanghelistul Marcu, în dimineaţa învierii au avut motive serioase să fie spăimântate:

  • Piatra, care era foarte mare, neputinţa lor de a o da la o parte, şi îngrijorarea lor cu privire la acest lucru. Spaima a venit odată cu ridicare ochilor din pământ şi priveliștea dinaintea lor – “fusese prăvălită” – scrie Marcu.
  • Tinerelul, care era îmbrăcat într-un veşmânt alb, şi şedea la dreapta – a fost pentru ele un alt motiv de spaimă, pentru că ori nu ştiau cine este acel tinerel sau ce este, iar dacă ştiau că este un înger, spaima era şi mai mare.
  • Lipsa, dispariţia trupului Mântuitorului mult iubit – un şoc şi o spaimă şi mai mare. Se pregătiseră cu miresme să ungă trupul Mântuitorului, au investit ceva financiar, își făcuseră planuri şi cînd colo trupul nu mai este de găsit.

Potrivit Evanghelistului Marcu, spaima femeilor a continuat mult, poate până seara când Domnul înviat intră în odaia de sus prin zid şi stă în mijlocul lor. Se pare că spaima femeilor a produs reacţii ciudate în viaţa celorlalţi ucenici care le-au auzit povestind ce au văzut şi auzit – Marcu 16:11-14: necredinţă şi împietrire a inimii lor.

Mesajul Mântuitorului pentru noi astăzi este: “Nu vă spăimântaţi” – cu toate că în lume astăzi este:

  • Război – zilnic mor sute de oameni, chipurile pentru “o cauză religioasă”, creştinii sunt în continuare decapitaţi în direct, martirizaţi;
  • Foamete – zilnic mor zeci chiar sute de copiii pe glob din cauza lipsei de hrană, în timp ce pe mesele bogaţilor lumii este risipă şi belşug de hrană;
  • Necredinţă – la cote alarmante, chiar şi printre cei ce își spun creştini;
  • Ştiri îngrozitoare – canalele de ştiri se întrec între ele cu ştiri care mai de care mai îngrozitoare;
  • Prorocii înspăimântătoare – de la așa-zişii prooroci “moderni”, care se înmulțesc zilnic şi pătrund cu neruşinare în adunările noastre.

Cu ocazia acestei sărbători, vă doresc din inimă să-L lăsaţi pe Cel Viu în vecii vecilor să risipească orice spaimă, orice îngrijorare sau frică din viaţa voastră şi plini de bucuria care vine din Duhul Sfânt să putem spune cu toţii, plini de convingere: CRISTOS A ÎNVIAT!

Leave a comment