Sărbătoarea Schimbarea la față a Domnului Isus.

Gânduri cu privire la sărbătoarea Schimbării la față a Domnului

Isus Cristos.

 

An de an la 06 August creștinii sărbătoresc Schimbarea la față a Domnului Isus,și asta într-un fel nu e rău,pentru că se mai opresc din muncă și se odihnesc.Însă ceeace mă frământă pe mine,cu privire la orice sărbătoare și implicit la asta,Mai știu oare creștinii semnificația sărbătorii,sau sărbătorim de dragul sărbătorii.

Privind în Scriptură,atât Matei,cât și Marcu și Luca relatează fiecare în felul propriu acest eveniment unic din viața Mântuitorului.Mă voi opri astăzi la relatarea lui Matei care mi se pare cea mai detaliată.

Domnul Isus face o excepție în acest pasaj și I-a cu El doar trei din cei doisprezece ucenici ai Săi pe munte.Cu privire la munte nu ni se precizează clar despre ce munte este vorba,dar privind în contextul larg putem să deducem că era vorba de Muntele Hermon de lângă Cezareea Filipi,pentru că Domnul Isus se afla în acea regiune atunci – Matei 16:13,însă nu asta are importanță,ci ceeace s-a întâmplat pe munte este mult mai important și la aceasta aș vrea să privim în cele ce urmează.

După ce S-a schimbat la față înaintea ucenicilor,după ce li s-a arătat Moise și Ilie,care au stat de vorbă cu Domnul Isus despre sfârșitul Său pe care Îl va avea în Ierusalim (Luca 9:31),și după ce Petru vorbește în numele celorlalți cuprins de spaimă,din norul care a acoperit pe Moise și Ilie,dinainte lor,Dumnezeu însuși a vorbit într-un mod aproape identic cu cel din Matei 3:17.

Asupra acestei declarații Divine aș vrea să mă opresc și să meditez împreună cu toți cei ce vor citi acest articol.

Prima parte a declarației,și anume:„Acesta este Fiul Meu preaiubit”,este o expresie foarte puternică.În primul rând Dumnezeu face această declarație,după ce Îi ascunde pe cei doi,Moise și Ilie în nor,pentru a înlătura confuzia care s-ar fi putut crea în inima și mintea ucenicilor,cu privire la Domnul Isus.Moise și Ilie nu sunt egali cu Domnul Isus,doar Domnul Isus este Dumnezeu,nu și Moise și Ilie,ci doar Domnul Isus.Apoi Dumnezeu face această declarație pentru a arăta încă odată relația strânsă dintre Tatăl și Fiul,o relație care dăinuiește din veșnicie în veșnicie.Un alt aspect,Dumnezeu face această declarație pentru a întării în inima ucenicilor certitudinea că Isus Cristos este singurul Fiu al lui Dumnezeu și că El Domnul Isus este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat.

Cea de-a doua parte a declarației,și anume:„în care Îmi găsesc plăcerea Mea”,ne vorbește Dumnezeu despre plăcerea Sa desăvârșită pe care Și-o găsește în Fiul prea iubit.Și dacă cercetăm viața pământească a Domnului Isus putem vedea foarte ușor faptul că în toate lucrurile și lucrările pe care le-a făcut Domnul Isus în umblarea Sa pe acest pământ,Dumnezeu a găsit plăcere în tot ceeace făcea Fiul.Dumnezeu a demonstrat în nenumărate rânduri că își găsește plăcerea în ceeace face Fiul prin faptul că asculta și răspundea cererilor Fiului.Dau ca și exemplu aici doar un pasaj din Scriptură – Ioan 11:41,42,este vorba de învierea lui Lazăr.

Cea de-a treia parte a declarației,și anume:„de El să ascultați”,este pe de-o parte porunca lui Dumnezeu pentru noi,iar pe de altă parte este responsabilitatea pe care o avem noi față de Domnul Isus care ne-a mântuit.Dumnezeu ne poruncește să ascultăm de Domnul Isus pentru că El este singurul care merită să fie ascultat,deoarece este singurul care ne vrea binele vremelnic și etern.Domeniile în care trebuie să ascultăm de El sunt toate în general,dar în mod specific amintesc doar cinci:

  • În domeniul spiritual,Domnul Isus merită toată ascultarea.
  • În domeniul social, Domnul Isus merită toată ascultarea.
  • În domeniul financiar, Domnul Isus merită toată ascultarea.
  • În domeniul material, Domnul Isus merită toată ascultarea.
  • În domeniul sentimental, Domnul Isus merită toată ascultarea.    Fie ca în această sărbătoare fiecare dintre noi să ne lăsăm schimbați de cel ce S-a schimbat la față,atunci înaintea ucenicilor Săi,și această schimbare să fie vizibilă în viața,trăirea,vorbirea și gândirea fiecăruia dintre noi.Doresc din toată inima ca fiecare din noi să semănăm tot mai mult cu Domnul nostru Isus Cristos din ce în ce mai mult până în ziua când Îl vom vedea față în față și abia atunci vom fi ca El.Amin.
  •    Și în orice alt domeniu al vieții Domnul Isus merită să fie ascultat pentru că El este Atoatecunoscător,știe și problema și rezolvarea ei.Slăvit să-I fie Numele,în veci de veci.Amin.

Leave a comment