Gânduri la Înălțarea Domnului

Înălțarea Domnului Isus la ceruri.

 

Aștern căteva gănduri despre înălțarea Domnului Isus la cer.Pornind de la ceeace le spunea Domnul Isus,ucenicilor în Ioan 16:7 „Totuși vă spun adevărul vă este de folos să mă duc….”,mă întreb pentru ucenici era mai bine,le era mai de folos să rămână sau le era de folos ca Domnul să Se Înalțe?

Omenește probabil le era de folos să mai rămână cu ei să-i mai învețe,pe considerentul căerau încă în procesul de creștere din punct de vedere spiritual,dar Domnul Isus care Îi cunoștea chiar mai bine decât se cunoșteau ei,Le-a spus că le este mai de folos ca să Se ducă.

Întrebarea pe care mi-am pus-o a fost aceasta:De ce a fost necesar ca Domnul Isus să se Înalțe la cer din mijlocul lor?Am căutat astfel căteva răspunsuri.Redau doar trei dintre ele:

1.- A fost spre folosul nostru al tuturor ca Domnul Isus să se înalțe la cer pentru a se duce să ne pregătească un loc – Ioan 14:2,3.Despre acel loc atăt apostolul Pavel cât și apostolul Ioan nu pot exprima prea multe cuvinte fiind atât de impresionați de splendoarea acelui loc încât ceeace reușesc să spune se rezumă doar la câteva cuvinte:„Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut la urechea noastră nu au ajuns……așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu Le pregătește pentru ai săi.

Acel loc este cel mai minunat loc pentru că Domnul Isus va fi prezent continuu cu ai săi.Acel loc este un loc veșnic,unde vom fi totdeauna cu Domnul.Acel loc este special din cauza prezenței Domnului Isus și datorită faptului că vor fi acolo doar oamenii născuți din nou,răscumpărați de Domnul Isus.

2.-Înălțarea a fost spre folosul nostru al tuturor pentru a ne fi trimis Duhul Sfănt – Ioan 16:7.Domnul Isus spune că dacă nu se duce El,Duhul nu va veni.Duhul Sfănt fusese promis înainte de a se naște Domnul Isus.Duhul Sfănt avea să continue lucrarea Domnului Isus în noi – lucrare de sfințire,lucrare de echipare,lucrare de asemănare cu Domnul Isus,etc.Duhul Sfânt avea să ne fie și Mângâietorul,care în toate problemele și necazurile și suferințele noastre să ne dea mângâierea pe care nimeni altcineva nu poate să ne-o dea.

3.-Înălțarea a fost spre folosul nostru al tuturor și pentru lucrarea care astăzi Domnul Isus o face pentru noi la dreapta Tatălui,acea lucrare de mijlocire.Nu Maria,nu vreun alt sfânt sau vreun înger,ci doar Domnul Isus este Singurul Mijlocitor între Dumnezeu și oameni.Avem nevoie de mijlocirea Domnului Isus în permanență,pentru că potrivnicul nostru Diavolul ne pârăște zilnic înaintea lui Dumnezeu.Domnul Isus s-a înălțat la cer pentru a face aceste lucrări și multe altele pentru noi.

Nu putem decât să fim mulțumitori Domnului Isus pentru că S-a dus la Tatăl la cer pentru a ne pregăti un loc,pentru a ne trimite Duhul Sfânt și pentru a mijlocii pururea pentru noi.A Lui să fie Gloria în vecii vecilor.Amin.

Leave a comment